Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ANA SAYFA

Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, 1962 yılından bu yana Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan ve içerisinde Türk kültürü, Türk dili ve edebiyatı, Türk tarihi, Türk sanatı gibi Türklük Bilimini ilgilendiren çeşitli konularda kaleme alınmış akademik yazıların, tanıtmaların ve çevirilerin yer aldığı hakemli bir dergidir. Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki kez yayımlanan dergimiz, alanın önde gelen, tarihî öneme sahip yayınlarından birisidir.

Önceki yıllarda aylık olarak yayımlanan Türk Kültürü adlı dergimiz ile birleştirilmiş durumdaki Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, 2008 baharında yayımlanan yeni sayısıyla beraber, tüm bilimsel ve akademik ölçütlere uygun, uluslararası yayın standartlarını taşıyan ve çağdaş niteliklere sahip bir dergi olarak yayın hayatına devam etmeye başlamıştır. Dergimiz, Türklük Bilimiyle ilgilenen bilim adamlarının ve genç akademisyenlerin katkıları sayesinde her geçen gün daha da zenginleşerek, bu alanın ihtiyaç duyduğu yazılı materyal gereksinimlerini karşılama yolunda önemli bir işlevi yerine getirecektir.

Yayın ilkelerimize uygun bir şekilde hazırlanarak tarafımıza gönderilen yazılar, konuyla ilgili iki uzman hakemin onayından geçtikten sonra dergimizde yayımlanmakta ve Türk bilim âleminin istifadesine sunulmaktadır. Dergimizin yayın ilkelerine, yayımlanmış sayılarının içeriklerine, ilgili kurullara ve yazı gönderme ile ilgili hususlara ağ sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz.

Tüm Türklük Bilimine faydalı olması dileğiyle...

YAYIN KURULU