Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

20081

İÇİNDEKİLER
 

MAKALELER

Esra BİLGE
Geçmişten Günümüze Türk Kahvesi / 1-11

Özlem DEMİREL
Fuzûlî’nin Şem’ Redifli Gazeli Üzerine Dil Düzeyinde Bir İnceleme / 12-22

Oğuzhan DURMUŞ
Bir Araştırma Konusu Olarak Batı Trakya'da Türkçe / 23-29

Şükrü ELÇİN
Varaka ve Gülşâh Hikâyesi / 30-75

Ahmet Bican ERCİLASUN
İstemi (Sır Temir) Kağan / 76-109

Ahmet Faruk GÜLER
Cemal Süreya’nın “Az Yaşadıksa Da” Şiirinin İmaj Dünyası Bakımından İncelenmesi / 110-114

Beyhan KANTER
Gençliğe Bakışları Açısından Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Ersoy / 115-123

Kadriye TÜRKAN
Masal Gösteriminde Bedensel Özür Kavramı ve Açılımları / 124-134

Bahaeddin YEDİYILDIZ
Türkiye’de Üniversitelerin Vizyonu ve Özgün Bilim Üretimi / 135-151

Dursun YILDIRIM
‘Kitab-ı Dedem Qorqud’ Metninde Bir Sözcük: bam / 152-266


ELEŞTİRİ VE TANITMALAR

Özer KÜPELİ
Kent Tarih Araştırmalarına Bir Katkı: Sındırgı’nın Kitabı / 167-169

Yunus KOÇ
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Diyarbakır, (Ed., Bahaeddin YEDİYILDIZ, Kertsin TOMEMENDAL), (2008), Diyarbakır Valiliği ve Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Ortak Yayını, 3 cilt, Ankara: Pozitif Matbaacılık. 895 sayfa, +dizin, 924 s., +CD. (ISBN 978-975-456-089-3). / 170-177


RÖPORTAJLAR

İskender ÖZSOY
Florina Uzak Bir Hatıradır Artık / 178-184