Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

20082

İÇİNDEKİLER
 

MAKALELER

Soner AKPINAR
Türk Edebiyatında “Gelenek” Sorunu Ve Özdemir İnce’nin “Gelenek” Üzerine Görüşleri / 185-203

Esra BİLGE
Dadaloğlu Şiirlerinden “Bir Kır Atı Severim Bir De Güzeli” Adlı Şiir / 204-212

Süleyman Hayri BOLAY
Tunuslu Hayreddin Paşa’nın Yönetim ve Çağdaşlaşma Düşüncesi / 213–225

Ahmet Bican ERCİLASUN
Oğuzlar ve Oğuz Adı Üzerine / 226–233

Ruhi ERSOY - Birsen AKPINAR
Sivas Fıkraları Üzerinde Yapısal Bir Tasnif Denemesi / 234-258

Bülent GÜL
Prof. Dr. Şükrü ELÇİN (1912-2008) / 259-267

Şuayip KARAKAŞ
İdeolojiye Adanmış Bir Ömür Özbek Şâir Hamid Âlimcan / 268-313

B. Tümen SOMUNCUOĞLU
Türkistan’da İki Rus Eğitimci: Vladimir Petroviç Nalivkin ve Nikolay Petroviç Ostroumov / 314-321

M. Mete TAŞLIOVA
Sözel Bilgi Işığında Âşıkların Ezgi Repertuarı Üzerine Tespitler / 322-355


ELEŞTİRİ VE TANITMALAR

İhsan KALENDEROĞLU
Prof. Dr. İsa Özkan, Bengü İzler, PegemA Yay., Ankara 2007, ss. 346, ISBN / 356-359

Dursun YILDIRIM
Saim Sakaoğlu, Karaca Oğlan, Akçağ yayınları, Ankara,2004.1020 sahife. / 360-363


NOTLAR

Şükrü ELÇİN
Gâvur İzmir Deyimi Üzerine / 364


Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları / 365-68