Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

20091

İÇİNDEKİLER
 

MAKALELER

Ferruh AĞCA
11-12. Yüzyıllara Ait Maniheist-Budist ve İslamî Türkçe Metinlerin Ses ve Şekil Özelliklerine Göre Eski Türkçe Kavramı ve Sınırları / 1-47

Enver ARAS
Azerbaycan Âşık Şiirinde Geraylı / 48-53

Hayrettin İhsan ERKOÇ
1453’ten Önce İstanbul’da Türk Varlığı / 54-80

Rüya KILIÇ
XIX. Yüzyılda İbnü’l-Arabî ve Vahdet-i Vücûd Tartışmaları: Geleneğin Devamı Mı Yeni Bir Başlangıç Mı? / 81-96

Cemâl KURNAZ-Yaşar AYDEMİR-Halil ÇELTİK
Şiir Dilinin Kebk-i Hırâmânı ya da Geh Gâh / 97-105

Mehmet NARLI
Yeni Türk Şiirinde Mevlana / 106-115

Emine Sonnur ÖZCAN
İstanbul, “Büyük Mâzi Gülü” (Bir Düşünce Tarihi Denemesi) / 116–144

Nezahat ÖZCAN
Yaban’da Benzetmeler / 145-159

Dursun YILDIRIM
Efsâne Türü ve Ergenekon Efsanesi / 160-173


ELEŞTİRİ VE TANITMALAR

Tamilla Abbashanlı ALİYEVA
Hazar’dan Hazar’a Elmas Yıldırım / 174-176

Gönül AYAN
Osmanlı Türkçesi Sözlüğü / 177-178

Hüseyin AYAN
Macar Bilimler Akademisi Kütüphanesi'ndeki Türkçe El Yazmaları Kataloğu / 179-180

Sibel HATİPOĞLU
Cumhuriyet Döneminin Tanığı Necdet Evliyagil / 181-184