Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

20092

İÇİNDEKİLER
 

MAKALELER

Mustafa ARGUNŞAH
Edviye-i Müfrede’nin Neşri Üzerine Düşünceler / 185-196

Meltem ÇELİKTAŞ
Zeka Türleri ve Öğretim Stilleri Kapsamında Yabancı Dilde Öğrenim Gören ve Yabancı Bir Dil Öğrenen Öğrenciler Üzerine Uygulamalı Araştırma / 197-231

Serdar ERKAN
Abdallar Üzerine Bir Değerlendirme / 232-255

Murat ERSÖZ
Olonho, Olonhohut ve Olonho Anlatma Geleneği / 256-268

Mehmet GÜNEŞ
Tereke Kayıtlarına Göre XIX. Yüzyıl Başlarında Afyonkarahisar Halkının Kullandığı Eşyalar / 269-289

Abdureşit Jelil QARLUQ
Uygur Yenileşme Sürecindeki İstanbul Ekolü ve Onun Bazı Temsilcileri Üzerine / 290-328

İhsan KALENDEROĞLU
Türkmen Sözlü Halk Edebiyatında Läleler / 329-346

Fatih SAKALLI
Peyami Safa’nın Yalnızız Romanındaki ‘Simeranya’ ile Aldous Huxley’in Ada Romanındaki ‘Pala’ Üzerine Bir İnceleme / 347-351

Reyhan Gökben SALUK
Serezli Mehmet Esat Efendi’nin Hayatı, Serez’de Eski Düğün ve Dernekler Adlı Eseri / 352-366


ELEŞTİRİ VE TANITMALAR

Serdar ERKAN
Âşık Ömer Divanından Seçmeler / 367-368