Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

20102

İÇİNDEKİLER
 

MAKALELER

Semran CENGİZ
Murathan Mungan’ın Şiirlerinde Geleneğin İzleri / 185-194

İbrahim ERDAL
Bulgaristan Kamuoyunun Bakış Açısından Balkan Antantı / 195-202

Tuğçe ERDAL
Sinemanın Esin Kaynağı Olarak Mitoloji / 203-217

Alimcan İNAYET
Lütfullah Mutalif ve Edebi Faaliyetleri / 231-245

Baktıbek İSAKOV
Kırgız Konar Göçerlerinde Din ve Diğer İnançlar (Etnografik Değerlendirme) / 247-258

Ahmet Yaşar OCAK
Çapanoğlu İsyanı: Bir Yeniden Bakış / 259-266

Mustafa ÖNER
Karadeniz Çevresi Türk Dili / 267-280

Hatice PARLAK
Metindilbilimsel Açıdan Kutadgu Bilig’in İncelenmesi / 281-305

Vahit TÜRK
Esrar-ı Hikmet (16. Yüzyılda Yazılmış İbni Sina Maceraları) / 307-315


ÇEVİRİLER

Raushangul MUKUSHEVA
Türk ve Macar Atasözleri / 219-229


ELEŞTİRİ VE TANITMALAR

Dursun YILDIRIM
Mustafa KOÇ, MUHYÎ-İ GÜLŞENÎ: BÂLEYBELEN. İLK YAPMA DİL. Klasik yayınları, İstanbul, 2005, XIII+747 sh.+ 4sh. Faksimile / 317-318

Dursun YILDIRIM
Dr. Yaşar Kalafat ve Eserleri / 319-320