Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

20121

İÇİNDEKİLER
 

MAKALELER

Muvaffak EFLATUN
Altının peşinde İlm-i kimya ve Risâle-i Terkîb-i Câbir Bin Hayyân / 1-14

Seyfullah YILDIRIM
Tekirdağlı Hasan Cemâlî Baba ve Rumûz-ı ‘Âyîn-i Cem ve Künûz-ı Keşfü’l- Hikem Risâlesi Adlı Eseri / 15-32

Dinçer APAYDIN
Maddî İmkânsızlık Teması Etrafında Mehmet Akif’in Üç Manzumesi / 33-46

Fatih SAKALLI
Cahit Sıtkı Tarancı’nın ‘Maziyi Yâda Daldığım Zaman’ Şiirinde Geçmişe Özlem ve Kaçış Arzusu / 47-52

Gamze SOMUNCUOĞLU ÖZOT
Postmodern Edebiyata Genel Bir Bakış / 53-60

Mehmet ÇERİBAŞ
Kırgız Şecerecilik Geleneğinde Türk Boyları Meselesi ve Oğuz Kağan / 61-78

Süreyya ÖZBEK
Kıbrıs Türk Toplumunda Sosyal, Ekonomik ve Siyasal Dönüşümlerin Manilerde İzlenmesi / 79-96

Elfine SİBGATULLİNA
Stambulskiye Novosti Gazetesi ve Türk Edebiyatı İle İlişkisi / 97-104

Bülent BAYRAM
Türk-Rus Tarihi İlişkileri Bağlamında Çuvaş Halk Edebiyatında Türkler / 105-130


ÇEVİRİLER

Nikolay YEGOROV (Çev. Albina KIRAN)
Çuvaş Mitolojisi / 131-160

Hans Heinrich SCHAEDER (Çev. Nurettin GEMİCİ)
Vilhelm Thomsen / 161-165


ELEŞTİRİ VE TANITMALAR

Nezir TEMUR
Murat ERSÖZ, (2010), CULURUYAR NURGUN BOOTUR SAHA (YAKUT) TÜRKLERİNİN KAHRAMANLIK DESTANLARI, Ankara: TÜRKSOY Yayınları. (ISBN:978–975–7213–31–4) / 167-168

Mustafa SEVER
BEKİR İŞLEK, BİR CERENE AV OLMAK, Düziçi Folklor Kitapları: 3, Çatı Kitapları Yay, İstanbul 2010, x + 272 sayfa, 13,5 x 19,5 cm, Isbn No: 605 -433 – 705 – 7 / 169-172

Orhan Fatih KUŞDEMİR
Erkan GÖKSU, TÜRK KÜLTÜRÜNDE SİLAH, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2008, 1. baskı, 14 x 20 cm, 548 sayfa, Türkçe, ISBN No: 978-975-437-707-1 / 173-175