Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

20122

İÇİNDEKİLER
 

MAKALELER

İsmail GÖRKEM
Doğu Karadeniz Bölgesi Düğünlerinde Görülen Enişteyi Tavana Asma Geleneği / 1-14

Kadriye TÜRKAN
Evliya Çelebi Seyahatnâmesinde ve Makedonya Türk Masallarında Sihir / 15-24

Nezir TEMUR
Kırgız Folklorunda Kereez (Vasiyet) Irları / 25-32

Gülderen ÖZTÜRKER ÖZDEMİR
Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun “Gönül Hanım” Romanında Zaman / 33-40

İsmail KEKEÇ
Sezai Karakoç’un Düzyazılarından Hareketle İdeolojilerin ve Uzantılarının Sanat ve Edebiyat Anlayışımıza Etkisi / 41-50

İsmail EDİZ - Halim DEMİRYÜREK
II. Abdülhamid ile II. Wilhelm’in name-i hümayun kayıtlarına yansıyan ilişkileri / 51-60

Mesut ÇAPA
Türkiye’de Tarih Ders Kitaplarında Türklerin Anayurdu ve Orta Asya Türk Tarihi / 61-82

B. Tümen SOMUNCUOĞLU
Çarlık Rusyasında Müslümanlar Üzerine Bir Dergi: Mir İslama (1912-1913) / 83-102

Ali Murat AKTEMUR
Çıldır’ın Gülyüzü (Pekreşen) ve Gölbelen (Urta) Köylerindeki Soyut Heykel Biçimli Mezar Taşları / 103-120

Suhan AKINCI OKTAY
Yabancılara Yönelik Tüketici Şikayetlerinin Şikâyetlerinin Eleştirel Söylem Çözümlemesi Bağlamında Söylemsel Yapılanması / 121-134

Önder GÖÇGÜN
Denizli’de “Koca Mekteb”in, Şair ve Yazar “Şükrü Elçin Hoca”sı… / 135-140


ÇEVİRİLER

Albert B. LORD (Çev. Esra BİLGE SAVCI)
Sözlü Geleneksel Yöntem Hakkındaki Son Eser Üzerine Değerlendirmeler / 141-158

Judith Szalontai DMITRIYEVA (Çev. Fatma ÖZKAN)
Çuvaşça Yumşa “Büyücü” Kelimesinin Etimolojisi / 159-164

L. P. POTAPOV (Çev. Atilla BAĞCI)
Etnografik Verilerde Kadim Türk Tanrıçası – Umay / 165-178

A. SCHÖLCH (Çev. Nurettin GEMİCİ)
Tanzimat Döneminin Filistin’li Bir Mebusu Yusuf Ziyâ’eddîn El-Hâlidî (1842-1906) / 179-187


ELEŞTİRİ VE TANITMALAR

Tolga ARSLAN
Alper Alp, KAZAN TATARLARI ARASINDA MİLLİYETÇİLİK AKIMI, Berikan Yayınevi, Ankara, 2011,s. 130+VI, ISBN: 978-975-267-578-0. / 189-192