Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

20131

İÇİNDEKİLER
 

MAKALELER

İsa SARI
Dil Etkileşimi Bağlamında Ses-Anlam Eşlemesi ve Türkçedeki Örnekleri / 1-27

Hüseyin YILDIZ
Türkçede {-(y)IsAr} Eki ve “istemek” Anlamlı Fiiller Üzerine Notlar / 29-46

Âbide DOĞAN-Semran CENGİZ
Alman Kaynaklarında Mehmet Akif Ersoy’a Dair Değerlendirmeler / 47-55

Nurtaç ERGÜN
Ayla Kutlu’nun Roman ve Hikâyelerinde Göç Olgusu / 57-67

Hasan YÜREK
Mehmet Âkif Ersoy’un Safahat Adlı Eserinde Geri Kalmışlığın Sebepleri ve Çözüm Önerileri / 69-80

Bünyamin TAŞ
Divan Şiirinin ‘Âlemleri / 81-101

Meltem EKTİ ÇELİKTAŞ
50 Yıllık Sürede Göç Eden Kadın ve Kadının Değişimi / 103-121


ÇEVİRİLER

Leonid Pavloviç POTAPOV
Göçebelerin İlk Örnek Toplum Yaşantısını Yansıtan Kadim Gelenek / 155-165

Oğuzhan DURMUŞ
Andrea Brendler, Silvio Brendler (Editör), Europäische Personennamensysteme, Ein Handbuch von Abasisch bis Zentralladinisch, (Lehr- und Handbücher Zur Onomastik, Band 2), Hamburg: Baar-Verlag, 2007, 863 s. ISBN: 978-3-935536-65-3 . / 167-173

Dursun YILDIRIM
Kitaplar Arasında Geçen Bir Zaman / 175-184


RÖPORTAJLAR

Dursun YILDIRIM-İsa ÖZKAN
Kitâb-ı Dedem Korkud Üzerine Bir Televizyon Söyleşisi / 123-154