Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

20132

İÇİNDEKİLER
 

MAKALELER

Fatma ÖZKAN
Ortak Fiil Kökünden Türeyen Tul/Taş ile Tullamak /Taşlamak Üzerine Bazı Düşünceler / 1-8

Kemal ÜÇÜNCÜ
M. Fuad Köprülü’nün Türk Halk Bilimi İncelemeleri Tarihindeki Yeri ve Önemi / 9-28

Yavuz BAYRAM
Kültürel Hafıza Kayıtları Olarak Osmanlı Dönemi Edebiyat Kaynaklarının Önemi ve Kâmûsü’l-a‘lâm’a Göre 19.Yüzyıl Sonunda Canik/Samsun / 29-50

Harun CEYLAN
Gül İle Ali Şir Hikâyesi Üzerine Bir Tahlil Denemesi / 51-63

G. Gonca GÖKALP ALPASLAN
Çengi’de Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Geçiş Sürecinin İzleri / 66-75

Sibel HATİPOĞLU
Tevfik Fikret ve Mehmet Âkif Ersoy’un İdeal Gençleri Halûk ve Âsım’a Karşılaştırmalı Bir Bakış / 77-95

Ali Murat AKTEMUR
Denizcilik İşletmeleri Saat Kulesi (Tophane Saat Kulesi)’nin Cephe Düzenlemesi / 97-110

Zehra HAMARAT
İstanbul Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora Çalışmaları (2003-2012) / 111-136


ÇEVİRİLER

Heidi STEIN
Leipzig Türkçe Araştırmaları Tarihi (Çev. Mutlu ER) (1612’den 20.Yy’a Kadar) / 137-142

D. K. ZELENİN
Sibirya Kamlık İdeolojisi (Çev. Atilla BAĞCI) / 143-172

Sergej G. KLYASHTORNYJ
Polovets Problemi: Orta Asya Durumu (I) (Çev. Cihan ÇAKMAK) / 173-174

Sergej G. KLYASHTORNYJ
Polovets Problemi (II): Kıpçaklar, Kumanlar ve Polovetsler (Çev. Cihan ÇAKMAK) / 175-180


ELEŞTİRİ VE TANITMALAR

Elfina SİBGATULLİNA
Enver Hayri, Ahmed İbn F?dl?nnınğ 921-922. yıllarda Bolgar Devletine kilgende yazgan seyahatnamesi (yanğaça terceme hem fenni anlatmalar). ??z?n, “Söz” neşriyatı, 2013; 536s. / 181-184

Oğuzhan DURMUŞ
Bülent Gül, Ferruh Ağca, Faruk Gökçe (2013), Bengü Bitig. Dursun Yıldırım Armağanı. Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Yayın Dizisi 01, Ankara: Türkbilig-Öncü Kitap. X+662 sayfa. / 185-192

Koray ÜSTÜN
Prof. Dr. Bilge ERCİLASUN, Edebiyat Tarihi ve Tenkit, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2013. / 193-195

Selcen ÖZKAN
Metin AYDOĞAN, (2010), Bitmeyen Oyun, Türkiye’yi Bekleyen Tehlikeler, 80. basım, Umay Yayınları, 422 s. / 197-204