Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

20141

İÇİNDEKİLER
 

MAKALELER

Ahmet Bican ERCİLASUN
Türk Şeceresi / 1-20

Bülent GÜL - Ferruh AĞCA
İbni Mühenna Lügati’nin Tarihi Türk Dili Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi / 21-29

Zeki KAYMAZ
Ibni Mühennâ Lügati’nde Kaç Kelime Var / 31-46

G. Gonca GÖKALP ALPASLAN
Türk Romanının Doğuşunda Leyla İle Mecnun Hikâyesinin İzleri / 47-66

Elif BÜYÜKKAYA
Behlül Dânâ’nın Seri Polisiye Hikâyelerinde Suç Ve Suçlular / 67-86

Hatice YILDIZ
Münevver Ayaşlı’nın Romanlarında Toplumsal Değişimin Yansıtıcısı Olarak Mekân / 87-97

Betül AYDOĞDU GÖRKEM
Dertli ile Seyrânî’nin “–Eti Baña Mı Virdiñ” Ayaklı Şiirleri Etrafında Bir Muhteva ve Üslup Karşılaştırması / 99-112

B. Tümen SOMUNCUOĞLU
1898 Andican İsyanı / 113-137


ÇEVİRİLER

Nikolay Fyodoroviç KATANOV
Çin Türkistan’ı Tatarlarında Allah’a İbadette Tembellik Edenlere Verilen Cezalar (Çev. Atilla BAĞCI) / 139-146

Mario ALINEI
Hint-Avrupa Dillerinin Kökeni Hakkındaki Paleolitik Süreklilik Paradigması Tamamlanmamış Bir Giriş (Çev. Edip ÖNCÜ) /


ELEŞTİRİ VE TANITMALAR

Abonoz KÜÇÜK
Kemal ÜÇÜNCÜ (2012), AHMED EDÎB HARÂBÎ BABA DİVÂNI [İNCELEME-METİN], Alevilik Araştırmaları Dergisi Yayınları, Ankara, 2 cilt, 410+571 s. /