Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

20142

İÇİNDEKİLER
 

MAKALELER

Konuralp ERCİLASUN
Asya Hunlarının Toplantılarının Niteliği ve Zamanları / 1-13

M. Selcen ÇÜRÜK
Türkiye Türkçesindeki Reddetme Stratejilerine Bir Bakış / 15-42

Farhad RAHİMİ
Nadir Şah'ın Kelat'ta Yazdırdığı Türkçe Kaya Yazıtı / 43-55

Betül AYDOĞDU GÖRKEM
Kayseri’de Uygulanan Nazar Sağaltma Yöntemi: Göz Basmak / 57-70

Erol AKSOY
Seyrânî’nin Şiirlerinde Ölüm ve Ötesi / 71-84

Erhan ÇAPRAZ
Söz Söyleme Yarışında Yenilmezliğin Bir Başka Boyutu: Develili Seyrânî ile Molulu Revâî Arasında Bir Mektuplu Atışma / 85-100

Ali Osman ABDURREZZAK
Gelenekselleşme Yönelimi Bağlamında “Tosya Ahi ve Yaren Kültürü” / 101-117

Zeynep İrem DEGER - Mete Bülent DEGER
Hatay’in Dörtyol İlçesi Halk Kültüründe Yılanlarla İlgili İnanışlar ve Bu İnanışların Kökenleri / 119-132

Yılmaz YEŞİL
Salın Köyü’nde Mezarda Ateş Yakma Geleneği Üzerine Tespitler / 133-138

Gökay DURMUŞ
Ayla Kutlu’nun Ermeni Toplumuna Bakışı / 139-152

Canan UĞURDAĞ
Burhan Günel’in Şiirleri Üzerine Bir Değerlendirme / 153-160


ELEŞTİRİ VE TANITMALAR

H. Çağdaş ARSLAN
Marácz László - Obrusánszky Borbála (2009), A HUNOK ÖRÖKSÉGE (Hunların Mirası), Hun-idea Szellemi Hagyományorzo Muhely, Budapeşte. (ISBN 978-963-7014-37-6 / 161-166

Dursun YILDIRIM
KÂMÛSU’L- MUHÎT TERCÜMESİ. Mütercim Âsım Efendi. [Yayına Hazırlayanlar: Mustafa Koç, Eyyüp Tanrıverdi]. (Yayın Editörü: Mustafa Koç). Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı yayınları. İstanbul, 2013-2014, 6 cilt . / 167-168