Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

20151

İÇİNDEKİLER
 

MAKALELER

Mustafa ÖNER
Tatarca-Türkçe Karşılaştırmalı Leksikoloji Üzerine Notlar / 1-10

Vahit TÜRK
Bolgay, bolga, ola Üzerine / 11-24

Osman ERCİYAS
Söz Varlığı Örnekleriyle Kıbrıs Türk Ağzı / 25-34

G. Gonca GÖKALP ALPASLAN
Halide Edib Adıvar'ın Özyaşam Öyküsünde İngiliz Kültürünün İzleri ve Etkileri / 35-51

M. Mete TAŞLIOVA
“1979 Türkiye Halk Ozanları Semineri” Beklentiler, Öneriler ve Eleştirel Bir Durum Değerlendirmesi / 53-68

Ali Murat AKTEMUR
Zile Mesci (Mescioğlu) Konağı / 69-97

Tutku Dilem ALPASLAN KALAFAT
Türk Grafik Tasarımına İlişkin Sorunlar / 99-112


ÇEVİRİLER

Dai MATSUI
Uygur ve Moğol Vesikalarında Görülen Moğol İmparatorluğu Ağırlık ve Ölçü Birleşimi (Çev. Ayşe KILIÇ) / 113-126

Gerhard DOERFER
Türkçe Ses Biliminin Metodolojisi Üzerine Notlar (Çev. Hasan GÜZEL) / 127-146

Yuriy Nikolayeviç İSAYEV
Akçakavak (Ivis) Ağaç Adı ve Bununla İlişkili Mitler (Çev. Sinan GÜZEL ) / 147-152