Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

20152

İÇİNDEKİLER
 

MAKALELER

Dursun YILDIRIM
Türk Tarih Yazıcılığı ve Reşehât / 1-10

Hüseyin Şevket Çağatay ÇAPRAZ
Altayik Kökenden Fin-Ugorluğa Macaristan’da Farklı Dil Bilimsel Yaklaşımlar / 11-24

Emine Mediha ULUTAN
Macaristan'da Türkoloji'nin Tarihi Kökenleri ve Macar Türkologlar / 25-52

Serdar ERKAN
Türk Müzik Tarihinde Mitik Anlatılar / 53-67

Bilge NALBANT-Sema EYNEL
Tanrı Adları Örneğinde Türkçe Tarih? Metinlerde Terim Türetme Yolları / 69-94

Sema EYNEL
Türkçe Karışık Dilli Kuran Tercümesi: “El-Itkan Kuran Tefsiri” Üzerine / 95-107

Nergis BİRAY-Esra Gül KESKİN
Birleşik Eklerle İlgili Bir Teori Denemesi / 109-134

Hamidreza SOHRABİABAD
Hemedan’daki Karagan Türbeleri’nin Kitabeleri Hakkında Bazı Düşünceler / 135-150

Ali Murat AKTEMUR
Zile’de Bektaşi Zaviyesine Ait Bir Türbenin Süslemeleri Üzerine / 151-160


ÇEVİRİLER

V. A. ANDREYEV
Çuvaş Köylerindeki İki Dillilik Hakkında (Çev. Sinan GÜZEL) / 161-176

Shimin GENG
Çin’deki Tuvaca Dil Materyalleri (5) (Çev. Erhan AKTAŞ) / 177-182


ELEŞTİRİ VE TANITMALAR

Dursun YILDIRIM
“Anadolu’dan Bir Ses”, Bir Dergi Tanıtımı / 183-184