Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

20161

İÇİNDEKİLER
 

MAKALELER

Erhan AYDIN
Eski Türk Yazıtlarında Bitkiler ve Hayvanlar / 1-51

Ülkü KARA DÜZGÜN
Türkülerimizde Kadın Süs ve Ziynet Eşyaları / 53-68

Erdoğan KUL
Mehmet Akif’in Millî Mücadele Çizgisindeki Eylemleri ve Millî Mücadele Duyarlılığının Şiirlerine Yansıması / 69-97

Hasan YÜREK - Hasan SARIKAYA
Hıfzı Topuz'un Romancılığı Üzerine Genel Bir Değerlendirme / 99-109

Ayfer YILMAZ
Ayfer Tunç’un Dünya Ağrısı Adlı Romanına Dair Bazı Tespitler / 111-128

Fatih SAKALLI
Yahya Akengin’in ‘Aile Bağları’ Adlı Tiyatrosu Üzerine Bir İnceleme / 129-140

Selmin YİĞİT
Ahmet Naim Çıladır’ın Tiyatroları / 141-150


ÇEVİRİLER

Baiarma KHABTAGAEVA
Tuvacada Moğolca Etkisinin Yoğunluğu (Çev. İlker TOSUN) / 151-161

Badarç BAYARSAYHAN
Sengel Tuvalarının Tarihi Üzerine (Çev. Vildan KOÇOĞLU GÜNDOĞDU) / 163-167

James MOREIRA
Türkü, Anlatı (Çev. Esra BİLGE SAVCI) / 169-176