Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

20162

İÇİNDEKİLER
 

MAKALELER

Ahmet B. ERCİLASUN
Oğuznâme Hakkında / 1-12

Zeki KAYMAZ
Suriye Arapçasında Yaşayan Türkçe / 13-22

Doğan KAYA
Divanü Lügati't-Türk’teki Şiirler Hece Ölçülü mü Aruz Ölçülü mü / 23-40

Şahru PİLTEN UFUK
Terimlerin Gölgesinde Bir İktidar Mücadelesi: Hazar Suyu Göl mü Deniz mi? / 41-46

Erhan AKTAŞ
Aile İçi İlişkiler Çerçevesinde Hakas Destan Kahramanları / 47-58

İsmet ÇETİN
Stratejik Bir Alan Olarak Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi / 59-67

Esra BİLGE SAVCI
Hikâyet-i Köroğlu Sultan / 69-82

Sefa YÜCE
Yakup Kadri’nin Dil ve Edebiyat Görüşü / 83-91

Elif PALİÇKO
Memet Baydur’un “Limon” Adlı Oyunu Üzerine / 93-108

Hatice YILDIZ
Levantenlere Dair / 109-121

Canan UĞURDAĞ
Hayatı ve Edebî Kişiliği Bağlamında Refi Cevat Ulunay ve Hatıraları / 123-132


ÇEVİRİLER

V.A. BURNAKOV
Hakaslarda Geleneksel Köpek Algısı (Çev. Yaprak Pelin ULUIŞIK) / 133-149


ELEŞTİRİ VE TANITMALAR

Sinan GÜZEL
Y. R. Yakimova, Çivaş Literaturin Antologiyi: Dramaturgi, Çivaş Kineke İzdatel’stvi, Şupaşkar 2014, 575 s. ISBN 978-5-7670-2284-7 / 151-154

Alfina SİBGATULLİNA
Tukay Yadigarlerde. 2 Cilt. (Haz. Prof.Dr. R.İslamov, Doç.Dr. C.Minnullin). Kazan, Cıyın, 2015. / 155-157