Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

20171

İÇİNDEKİLER
 

MAKALELER

Ahmet B. ERCİLASUN
İlteriş Kağan ve Çin İmparatoriçesi Wu Zi-Tien / 1-8

Kenan AZILI
Eski Türkçede Renk Kategorisi ve Farkli Bir Renk Adı Yapım Stratejisi / 9-19

Gülser ERSOY
Âsitân-ı Kuds-i Razavî Kütüphanesi 2229 Numarada Kayıtlı Satır Altı Kur’an Çevirisi / 21-61

Sibel EKDİ-Turgay SEBZECİOĞLU
Sürdürücü Sorular ve Yorumlar Stratejisinin Diyalog Botu Üzerine Uygulanımı / 63-71

Gonca ŞARKLI GÜVERCİN
İnsanın Uçurumu: Dünya Ağrısı / 73-89

Serhat HAMİŞOĞLU
İki Hürriyetin Çatişmasi: Felsefe-i Zenan / 91-97

Ayfer YILMAZ
Cengiz Aytmatov’un Ebedi Gelin Dağlar Yıkıldığı Zaman Adlı Romanında Çatışma Unsurları / 99-106

Onur ŞAHİN
Teârüf-i Müslimin Dergisinde Rusya’da Türkler Tarafından Kurulan Çeşitli Cemiyetler / 107-113


ÇEVİRİLER

Safvet Bey BAŞAGIÇ
Modern Türk Şairi Tevfik Fikret (Çev. Genç Osman GEÇER-Eldina MEMİÇ) / 115-122

Viktor M. JİRMUNSKİY-Hadi T. ZARİFOV
Halk Ozanları (Çev. Atilla BAĞCI) / 123-144