Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

20172

İÇİNDEKİLER
 

MAKALELER

Bahaeddin YEDİYILDIZ
Ordu Kabataş’ta Tarihî Bir Kurum: Kargu (Ateş Kulesi) ve Hoşkadem ve Beylerli Köylerinin Doğuşu / 1-21

Mustafa KOÇ
Selçuklu ve Osmanlı Tıp Tarihi Telif ve Tercüme Hareketinde Yeni Bir Tercüme: İbrâhîm B. Ebî Saîd El-Magribî El-Alâî'nin Eseri ve Türkçe Çevirisi / 22-30

Erdem UÇAR
Tuñyukuk Yazıtındaki nçAYIDms (T I K 10 = 34) Yazıçevrimi Üzerine Bir Not / 31-38

Serap KARAKILIÇ AKI
Yozgat Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar / 39-46

Arda KARADAVUT-Mustafa Samet KUMANLI
Memlük Kıpçak Türkçesi Sözlüklerinde Kuş Adları / 47-62

Pelin KOCAPINAR
Memlûk-Kıpçak Sahası Kavram Alanı Sözlükleri / 63-72

Betül GÖRKEM
Fıkra Türüne Ait Folklor Ürünlerinin Yeniden Üretimi Bağlamında Nasreddin Hoca Fıkralarında Karikatürleştirme / 73-90

Nilgün ÇIBLAK COŞKUN-Mete Bülent DEGER
İcra Ortamında Hatay Efsaneleri / 91-109

Hasan YÜREK
Nahit Sırrı Örik’ten Teorik Bir Çalışma: Roman ve Hikâye Hakkındaki Bir Kalem Denemesi / 111-120


ELEŞTİRİ VE TANITMALAR

Alfina SİBGATULLİNA
Galina Dlujnevskaya- Hakan Kırımlı-Dmitriy Vasilyev. Eski Fotoğraflarda Bir Zamanlar Kırım. (Gözden geçirilmiş ve düzeltilmiş 2.baskı.)- Ankara:Türk Tarih Kurumu, 2017. 255 s. / 121-122

Bülent GÜL
Özkan İzgi (2017), ORTA ASYA TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI, Haz. Erkin Ekrem – Serhat Küçük, 2. Baskı, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. / 123-124