Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

20181

İÇİNDEKİLER
 

MAKALELER

Erhan AYDIN
Şine Usu Yazıtının Türk Dili Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi Üzerine / 1-10

Ali ILGIN
Sibirya Tatarlarının Etnografik Grubu: Kalmaklar ve Kalmakça -II -Ses Bilgisi- / 11-26

Ahmet B. ERCİLASUN
Kazan Oğuznamesi Değil Afganistan Afşarları Oğuznamesi / 27-45

Nergis BİRAY-Esra Gül KESKİN
Tarihî ve Çağdaş Türk Lehçelerinde Yapı ve Anlam Bakımından Sal- Fiili / 47-88

Hülya SAVRAN
Dîvânu Lugâti’t-Türk’teki Kozmoloji Konulu Şiirlerde Benzetme ve Aktarma Olayları / 89-98

Bilge ÖZKAN NALBANT-Ezgi DEMİREL
Eski Türkçede Kavrama ve Anlamaya Dayalı Fiiller / 99-108

Mehmet AÇA
Türk Mitolojisinin Toprağı Yurt Kılan Simgeleri / 109-114

Selmin YİĞİT
Türk-Yunan Mübadelesinin Türk Romanına Yansıması: “Aç Kapıyı Ben Geldim” / 115-124

Gülizar İNCE USTAOĞLU
Şaban Akbaba'nın Romanlarında Öğretmen İmgesi / 125-134

Vicdan Cevher KILIÇ
Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocukların Eğitiminde Ülke Politikaları ve Eğitim Uygulamaları / 135-143


ÇEVİRİLER

Yu. M. ARTEM’YEV
Evrenin Mucizesi (Çev. Bahar ERİŞ KARAOĞLAN) / 145-150


ELEŞTİRİ VE TANITMALAR

Dursun YILDIRIM
Kitaplar ve Düşündürdükleri / 151-158

Ahmet KARAMAN
AYDIN, Erhan, (2017), Türk Runik Bibliyografyası, (1. Baskı), Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul. / 159-161

Mertcan AKGÜN
Murat ÖZŞAHİN, Başkurt Türkçesi Sözlüğü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 1224, Ankara 2017, 759 s. ISBN:978-975-16-3286-9 / 163-165