Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

20182

İÇİNDEKİLER
 

MAKALELER

Dursun YILDIRIM
Türk Dilinde Yazarı Bilinen İlk Türk Yaşam Anlatısı / 1-12

Oğuzhan DURMUŞ
Türk Atasözü Yazıcılığına Yerel Katkılar: Diyarbakır Örneği / 13-21

Hakan AKCA
Kumuk Türkçesi Sözlüğü’ne Arap Harfli Eserlerden Katkılar / 23-35

Emine SOMAK
Kumuk Atasözlerinde Akıl ve Bilimin Önemi Üzerine / 37-46

Kadriye TÜRKAN
Batı Türklerinin Masallarında Evlenme İsteğinin Göstergesi Elçi ya da Dünürcü Taşı / 47-56

İsmet ÇETİN-Emin BAŞ
Türkiyem Şiirinin/ Şarkısının Fikrî Temelleri ve Öğretmen Algısı / 57-70

İhsan KALENDEROĞLU-Hatice ARSLAN
Yabanci Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kitaplarinda Duygu Bildiren İfadeler / 71-84

Şerefnur ATİK
Oğuz Atay’ın “Korkuyu Beklerken” Adlı Anlatısındaki Otobiyografik Yansımalar Vasıtasıyla Asperger Sendromunu Tanımaya Çalışmak / 85-94

Muhammet KOÇAK-Gülşen YILMAZ
Eine Analyse Deutscher Zeitungen im hinblick Auf den Gebrauch von Rhetorischen Figuren / 95-116

Hebaallah İBRAHİM
‘Nereye Yüreğim’ Romanında Yapı ve Tema / 117-136


ÇEVİRİLER

Peter ZIEME
Kaşgarlı Ma?mud’un Divan-I Lugat-It-Türk’ü ve Yabancı Unsurlar (Çev. Aybüke Betül DOĞAN) / 137-144


ELEŞTİRİ VE TANITMALAR

Dursun YILDIRIM
Kitapların Dünyasında / 145-148

Oğuzhan DURMUŞ
Stephan Guth, Die Hauptsprachen der Islamischen Welt, (Porta Linguarum Orientalium, Neue Serie 25), Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2012, 427 s. / 149-152