Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

20191

İÇİNDEKİLER
 

MAKALELER

Nora Gülsün MEHMET
Salar Türkçesinde Sözel Üretim Türleri / 1-7

Maral TÖRE
Türkmencede Yazının Gizlediği Dilbilimsel Özellikler II: Morfofonolojik Nedenlerle Gerçekleşen Ünsüz Benzeşmeleri / 9-20

Mehmet Vefa NALBANT-İrem KADIOĞLU
Anadolu Ağızlarında Geçen (Karışık) Bir Sözcügün Kökeni Üzerine: Karsamba(ç)/Karsanba(ç) Karlambaç / 21-26

Hasan HAYIRSEVER
Dolganca İncil Çevirileri Üzerine Birkaç Söz / 27-33

Nazmi ŞEN
D?vânu Lugâti’t-Türk’te Yer Alan Atasözlerindeki Değerler / 35-56

Fatih SAKALLI
Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun ‘Mağara’ Adlı Tiyatrosu Üzerine Bir İnceleme / 57-61

Bilal KAS
Evlilik, Kadın ve Ölüm İlişkisi Bağlamında “Lapin ve Lapinova” ve “Melahat Hanımın Düzenli Hayatı” Adlı Hikâyelere Feminist Bir Bakış Denemesi / 63-82

Gülşen ÖZÇAMKAN AYAZ
Türkçe Birleşik Fiil Yapılarında Anlam İlişkili Kelimeler / 83-88

Ümmü Burçin ÖZKAN
Alexandre Dumas Fıls’in Kamelyalı Kadın Romanı İle Şahabeddin Süleyman’ın “Fedakâr” Hikâyesi Arasında Bir Mukayese Çalışması / 89-97


ÇEVİRİLER

Ulrich HAARMANN
Mısır Memlûkleri’nde Altun Hân ve Cengiz Hân (Çev. Çiğdem DUMANLI) / 99-128


ELEŞTİRİ VE TANITMALAR


D. Erdenebaatar vd., Balgasın Tal Dah’ “Gol Mod-2”-in Hunnugiin Yazguurtnı Bulşnı Sudalgaa. (Balgas Bozkırındaki “Gol Mod-2” Hun Hükümdar Mezarlığı Araştırması). Mönhiin Üseg Yayın Evi. Ulaanbaatar. 2015. ss. 257. ISBN 987-99973-2-986-8. / 129-131


RUMELİ ŞAİRLERİNİN ŞİİR DÜNYASI / 133-136