Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Oğuzlar ve Oğuz Adı Üzerine

Ahmet Bican ERCİLASUN

Özet: Yazının başlangıcında Oğuzların tarihte oynadığı rol üzerinde ana çizgileriyle durulmuştur. Yazının asıl amacı ise Oğuzların Seyhun öncesini aydınlatmak ve Oğuz terimi üzerinde farklı bir görüş öne sürmektir. Seyhun boylarına gelmeden önce Oğuzların Batı Köktürklerini oluşturduğu, Batı Köktürklerinin de Usunlardan ve Hunlardan beri İli vadisi, Isık Köl ve Talas civarına yerleşen Türklerden oluştuğu görüşü ortaya konmuştur. Oğuz teriminin ise, hükümdar adı, “kabileler” kavramı ve Oğuz boyu olmak üzere üç ayrı kavramı ifade ettiği belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Oğuz boyu, Batı Köktürkler, Oğuz kavramı.