Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Eski Türk Yazıtlarında Bitkiler ve Hayvanlar

Erhan AYDIN

Özet: Bu makalede runik harfli eski Türk yazıtlarında tanıklanan 1 bitki ve 50 hayvan adı üzerinde durulmuştur. Runik harfli eski Türk yazıtlarının tümü incelenmiş; farklı okumalardan kaynaklanan görüşlere de yer verilmiştir. Bitki ve hayvan adlarıyla ilgili bütün görüşlere olabildiğince değinilmiş; ardından etimolojik değerlendirmeler yapılmıştır. Hem bitki hem de hayvan adlarıyla ilgili, Türk dili alanı çerçevesinde yayımlanmış yayınlar da liste hâlinde verilmiş; böylelikle bitki ve hayvan adlarıyla ilgili kaynakça, araştırmacıların yararına sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Eski Türkçe, Eski Türk Yazıtları, Bitki Adları, Hayvan Adları