Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Mehmet Akif’in Millî Mücadele Çizgisindeki Eylemleri ve Millî Mücadele Duyarlılığının Şiirlerine Yansıması

Erdoğan KUL

Özet: Yeni Türk Devleti’nin “İstiklal Marşı”nı yazmış olan ve “millî şair” sıfatıyla da anılan Mehmet Akif Ersoy, gerek edebî tutumu gerekse ortaya koyduğu eylemlerle her zaman bir “mücadele adamı” olarak öne çıkmıştır. Osmanlı’nın parçalanıp Anadolu’nun işgale uğradığı yılları doğrudan yaşamış olan şair, buna karşı mücadele verebilmek amacıyla çeşitli görevler alarak hem yurt içinde hem de yurtdışında birtakım faaliyetler yürütmüştür. İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne üyeliğiyle başlayan ve Teşkilat-ı Mahsusa adına yaptığı görevlerle devam eden bu sosyal faaliyetleri; sonraki yıllarda doğrudan halkla iletişim kurarak onları bölünüp parçalanmaktan alıkoymaya, ortak İslami değerler etrafında birleşmeye, topyekûn vatan savunmasına katılmaya çağıran konuşmalarıyla yoğunlaşmıştır. Bunun için Anadolu’nun farklı yerlerini dolaşarak camilerde verdiği vaazların yanı sıra çıkardığı Sebilürreşad dergisiyle de Millî Mücadele’ye çok önemli katkılarda bulunmuştur. Yaşantısı ve şahsiyetiyle halkın büyük ölçüde güvenini kazanmış bulunan, etkili ve inandırıcı konuşmalarının doğrudan sonuç verdiği görülen Akif’in bu desteği Millî Mücadele’ye ayrı bir güç katmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra ilk dönem milletvekilliği de yapan Mehmet Akif, Meclis’in büyük bir coşkuyla kabul ettiği “İstiklal Marşı”nı milletine armağan ettiği için Safahat adlı şiir kitabına almamıştır. “İstiklal Marşı”nda dile getirdiği düşünce, inanç ve duygular; kaynaklandığı temel duyarlılık açısından onun bütün şiirlerinde izlenebilmektedir. Bu yazıda Mehmet Akif’in Millî Mücadele’ye katkıları ve o süreçteki rolü üzerinde durulacak, şiirlerindeki Millî Mücadele duyarlılığının önemli anahtar kavramlar etrafındaki yansımaları saptanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Safahat, Millî Mücadele, Sebilürreşad, İslamcılık, Milliyetçilik, Vatan, Bağımsızlık