Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Hıfzı Topuz'un Romancılığı Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Hasan YÜREK - Hasan SARIKAYA

Özet: Hıfzı Topuz günümüz romancılarındandır. Bugüne kadar on altı roman yayımlamıştır. Yazar, tarihî ve biyografik romanlar kaleme almaktadır. Bu çalışmada romanların genel özellikleri ele alınacaktır. Üzerinde durulacak temel hususlar tasnif, kurgu, amaç, anlatılan dönem ya da kişi, zaman, mekân ve anlatım şeklinde sıralanabilir. Bu değerlendirmelerin ardından buradan hareketle yazarın romancılık anlayışı ile ilgili sonuçlar ortaya konacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hıfzı Topuz, Roman, Tarihî Roman, Biyografik Roman