Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Yahya Akengin’in ‘Aile Bağları’ Adlı Tiyatrosu Üzerine Bir İnceleme

Fatih SAKALLI

Özet: Hisarcı şairler arasında yer alan Yahya Akengin; şiir, roman, tiyatro, anı, senaryo gibi farklı türlerde yazdığı eserlerle çok yönlü bir edebiyatçı kimliği ile karşımıza çıkar. Bu makalede şairin yazmış olduğu altı tiyatrodan birisi olan ‘Aile Bağları’ adlı eser üzerinde durulacaktır. Çalışmada Yahya Akengin’in hayatı ve eserlerinden söz edildikten sonra aile kavramı ve tiyatroda ailenin ele alınışı üzerinde durulmuştur. Daha sonra ‘Aile Bağları’ adlı tiyatro eseri, edebi metinlere ait tahlil yöntemleri çevresinde olay örgüsü, şahıs kadrosu, zaman, mekân, tema, dil ve anlatım başlıkları altında değerlendirilmiştir. Sonuç bölümünde ise bir tiyatro eserinde aile kavramının nasıl işlendiği açıklanmış, ailenin birey ve toplum hayatı üzerindeki önemi vurgulanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yahya Akengin, ‘Aile Bağları’ Tiyatro, İnceleme