Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Oğuznâme Hakkında

Ahmet B. ERCİLASUN

Özet: Başlığında “Oğuznâme” bulunan veya içinde “Oğuznâme” olduğu belirtilen el yazmalarından hareketle Oğuznâme’nin nasıl bir eser olduğu, içinde hangi bölümlerin bulunduğu, ilk defa ne zaman ve hangi yazıyla yazıldığı üzerinde durulmuştur. Ancak asıl konuya girmeden önce, Oğuznâme ile Ulu Han Ata Bitigçi’nin aynı eser olduğu şeklindeki yaygın bir yanlış, Ebû Bekir bin Abdullah bin Aybek ed-Devâdârî’nin ifadelerine dayanılarak düzeltilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Oğuznâme, Ulu Han Ata Bitigçi, sözlü tarih, Ebûbekir bin Abdullah bin Aybek ed-Devâdârî, Atalar Sözü / Emsâl, Dede Korkut Kitabı