Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Suriye Arapçasında Yaşayan Türkçe

Zeki KAYMAZ

Özet: Suriye Arapçasında çok fazla sayıda Türkçe söz bulunmaktadır. Muhammed Hayrettin el-Esedi’nin Karşılaştırmalı Halep Ansiklopedisi’nde Türkçeden geçmiş yer, meslek, yemek, oyuncak, hayvan adları bulunmaktadır. Bu yazıda El-Esedi’nin eserinden hareketle Suriye Arapçasına giren kelimeler ve özellikle kalıp ifadeler üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Suriye Arapçası, Türkçe-Arapça ilişkisi, Türkçe deyim, Türkçe alıntı