Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Divanü Lügati't-Türk’teki Şiirler Hece Ölçülü mü Aruz Ölçülü mü

Doğan KAYA

Özet: Divanü Lügati’t-Türk basit bir Türkçe-Arapça sözlük olmayıp başta Türkçenin gücünü ve yaygınlığı gösteren Türk’ün folklorunu, coğrafyasını, tarihini, inancını, sosyolojisini, düşüncesini ve dünya görüşünü de yansıtan büyük bir hazinedir. Eserin müellifi Kâşgarlı Mahmud kendisini iyi yetiştirmiş, millî duyguları sağlam derin tarih, sosyoloji ve halkbilimine vakıf geniş kültürlü büyük bir Türk bilginidir. 1072 Ocak ayında başladığı 10 Şubat 1074’te bitirdiği Divanü Lügati’t-Türk hakkında bugüne kadar pek çok Türkolog çok değerli eserler ve yüzlerce makale ortaya konulmuştur. Buna rağmen eksik bırakılan hususlar vardır. Bu çalışmada üzerinde duracağımız Divanü Lügati’t-Türk’te yer alan manzum parçaların vezni konusu da sözünü ettiğimiz eksik hususlardan birisidir. Talat Tekin, DLT’te 91 farklı şiir tespit etmiştir. Bunlardan 69’u aruz, 22’si de hece vezinli olarak gösterilmiştir. Aslında durum böyle değildir. Sözkonusu 22 şiir de aruz ölçüsüyle vücuda getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Divanü Lügati’t-Türk, Kaşgarlı Mahmut, Şiirler, Aruz