Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Stratejik Bir Alan Olarak Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

İsmet ÇETİN

Özet: Eğitimin toplumun kendine/içe yönelik ve kendi dışına /dış/ yönelik farklı hedef kitleleri bulunmaktadır. İçe yönelik olanı, toplumun bir arada yaşaması için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılmasını hedefler. Dışa yönelik olanı ise kendi dışında olanlara kendini öğretmek/tanıtmaktır. “Öğretmek ve tanıtmak” amacıyla verilen eğitim, sonuçta “dönüştürme” çabasında bir araç olarak görülür. Batı dünyasında Türklerin/Müslümanların özellikle 15. Yüzyıldan itibaren rakip/tehlike olarak görülmesiyle eğitim anlayışında değişim yaşanmış, Batı dünyasında stratejik bir alan olarak görülmüş, öğretmek-tanıtmak amacından çıkarak benzetmek/dönüştürmek amacına yönelmiştir. Türk Dili ve Edebiyatı ile Türklük biliminin her alanında yapılan çalışmalar da stratejik bir alan olarak kabul edilip yeni eğitim politikalarının belirlenmesi ve buna göre de stratejilerin tespit edilmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Türkçe, Türk Kültürü, Türk Edebiyatı, Eğitim