Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Hikâyet-i Köroğlu Sultan

Esra BİLGE SAVCI

Özet: Hikâyet-i Köroğlu Sultan, Özbek sahası destan metinleri arasında yer alır. Köroğlu destanı metninin elimizdeki nüshası Çağatay lehçesinin son dönem dil özelliklerini yansıtan bir anlatı metnidir. Destanın bu anlatı metni, olayların işleniş kurgusu ve kahramanların kimliklerinin tanımlanması açısından farklılıklar göstermektedir. Anlatının göstermiş olduğu farklılıklar göz önünde tutulduğunda bunların destan metnini bir üçüncü versiyon konumuna taşıdığı ortaya çıkmaktadır. Köroğlu Destanı kahramanının doğumu ve soyu üzerine yapılan tartışmalara bu metin yeni bir boyut getirmiştir. Aşağıda yer alan araştırma ve inceleme yazısında onun bu özellikleri üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Köroğlu Destanı, Hikâyet-i Köroğlu Sultan, destan