Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Yakup Kadri’nin Dil ve Edebiyat Görüşü

Sefa YÜCE

Özet: Yakup Kadri, ilk hikâyelerini II. Meşrutiyet döneminde yayımlamaya başlar. Genç edipler tarafından kurulan Fecr-i Âti topluluğunun aktif bir üyesi olur. Yakup Kadri’nin edebî şahsiyetinin gelişiminde İbsen, Maupassant ve Maurice Barrés gibi Fransız yazarlar ile Nietzsche ve Schopenhauer gibi filozofların önemli tesiri vardır. Onun milliyet ve Türkçülük fikrine yönelişinde Ziya Gökalp’in katkısı büyüktür. Başlangıçta Millî Edebiyat anlayışına muhalif olan yazar, daha sonraki yıllarda bu tavrından vazgeçer. Millî Edebiyat anlayışı doğrultusunda yazılar kaleme alır. Yahya Kemal’in Paris’ten İstanbul’a dönüşünden sonra, onunla birlikte Türk edebiyatında yeni arayışlara yönelir. Fakat bu arayışlar istenilen sonucu vermez. Millî Mücadelede aktif görev alan Yakup Kadri, dil ve edebiyat anlayışında Millî Edebiyat çizgisinden hareketle, Türk toplumunun sosyokültürel yapısını ve değişim sürecini kronolojik bir anlayışla eserlerinde anlatmaya çalışır. Realist bakış açısına sahip olan yazar, ayrıca gazeteci, politikacı ve diplomat olarak da yakın tarihimizin önemli olaylarına hatıralarında yer vererek genç nesle geçmiş dönemin bir panoramasını çizer.

Anahtar Kelimeler: Tetkik-i Mezalim Cemiyeti, Fecr-i Âti ve Yakup Kadri, Nev-Yunanîlik, İkdam gazetesi, Yeni Lisan hareketi, Dergâh Mecmuası ve Yakup Kadri