Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Levantenlere Dair

Hatice YILDIZ

Özet: Levantenler ve levantenlik ülkemizde çok incelenmemiş bir alandır. Levantenler, özellikle ticari hayatta varlık göstermiş bir gruptur. Bundan dolayı araştırmalarda daha çok bu hususiyetleri öne çıkmıştır. Bütün bu çalışmaların içinde Levantenlerin yanı başlarında yaşadıkları Türk toplumuyla kurdukları ilişkileri ele alanların sayısı oldukça sınırlıdır. Bunda iki toplumun farklı dinlere mensup olmasının yanında, Levantenlerin 20. yüzyıla kadar çevreye, Türklerle beraber diğer gayrimüslim azınlıklara da kapalı bir hayat sürdürmekte ısrar etmeleri etkili olmuştur. Bununla birlikte geçtiğimiz yüzyıldan itibaren topluluklar arasındaki sınırlar ister istemez kalkmış ve Levantenler de Türklerle ve onların ana dili Türkçe ile yakın temasa geçmişlerdir. Bu çalışmanın amacı refah seviyesi yüksek bir hayat sürmek için Osmanlı’nın özellikle Doğu Akdeniz’deki liman kentlerine yerleşen ve günümüze kadar varlığını sürdüren Levantenler hakkında bilgi vermektir.

Anahtar Kelimeler: Levantenler, levanten kültür, tatlı su Frengi, Frenk Mahallesi, Pera