Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Ordu Kabataş’ta Tarihî Bir Kurum: Kargu (Ateş Kulesi) ve Hoşkadem ve Beylerli Köylerinin Doğuşu

Bahaeddin YEDİYILDIZ

Özet: Türkler, binlerce yıl önce gözetleme ve ateşle haberleşme amacıyla kuleler inşa ediyorlardı. Bunlara Kargu/Ateş Kulesi deniliyordu. İslamî dönemde bu haberleşme yöntemi, kulelerin yakın çevrelerindeki tepelere zaviyeler kurarak bütünleşmiş bir sistem hâline getirilmişti. Bu sistemden Ordu yöresini fetheden Hacıemiroğulları Beyliği de mükemmel bir şekilde yararlanmıştır. Bu makale, söz konusu sistemin Kabataş ilçesinin Hoşkadem, Beylerli ve Belen mahallelerinde günümüze ulaşan izlerini tahlil etmektedir. Kargu kelimesi, bugün bir mevki adı olarak yaşamaktadır. Zâviyeler ise kurucuların adını taşıyan yatırlar hâline gelmiştir. Çevrede fetih yıllarından kalan şehitlikler vardır. Bu bağlamda, ayrıca Hoşkadem ve Beylerli köylerinin adlarının kökenleri de tahlil edilmiştir. Makale, 1455 tarihli Tahrir Defteri’nden elde edilen veriler ve yörede 2017 Eylülünde yapılan saha araştırmalarının sonuçları sorgulanarak kaleme alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kargu/Fire Tower, Ordu, Kabataş, Karay, Hoşkadem, Belen, Kuzköy, Tahtasamanlık, Gülbahçe, Akfatma, Kıran, Borta, Canik, Fidaverende, Hacıemiroğulları, zâviye, Şeyh Ali, Şeyh Halil, Şeyh Ahmet, Şıh Hasan, Şeyh Sâmit, Kutludoğmuş, Hasan Dede, Nuroğlanları, Taşoğlu, fakı, şehitlik