Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Selçuklu ve Osmanlı Tıp Tarihi Telif ve Tercüme Hareketinde Yeni Bir Tercüme: İbrâhîm B. Ebî Saîd El-Magribî El-Alâî'nin Eseri ve Türkçe Çevirisi

Mustafa KOÇ

Özet: Bu makale üzerinde çok fazla akademik dikkatin çekilmemiş olduğu İbrâhîm b. Ebî Sa¡îd el-Magribî’nin 12. yüzyılda Anadolu Selçukluları’na ithaf ettiği tıp eserinin Eski Anadolu Türkçesi döneminde yapılmış olan tercümesini merkeze almaktadır. Eserin Arapçası üzerine Türk akademiyasında herhangi bir çalışmaya rastlanmaz. Bu eserin tercümesine dair bilim dünyasında ilk tespit bu makale ile yapılmaktadır. Bu makalede Türk tıp tarihinin kayıp bir halkasını ortaya çıkarmak ve ilave olarak telif ve tercüme literatürümüz içinde eksik bir cihetin doldurulması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türk Tıp Tarihi, İbrâhîm b. Ebî Sa¡îd el-Magribî, Selçuklu Tıp Tarihi, Osmanlı Tıp Tarihi