Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Tuñyukuk Yazıtındaki nçAYIDms (T I K 10 = 34) Yazıçevrimi Üzerine Bir Not

Erdem UÇAR

Özet: Eski Türk yazıtları hakkındaki yeni okuma ve anlamlandırma çalışmaları, Eski Türkçe açısından oldukça değerlidir. Tuñukuk yazıtı, edebî ve tarihî bakımdan paha biçilmez bir hazinedir. Yazıt, 1897’de Y. N. KLEMENTS tarafından keşfedilmiştir. Keşiften 2 yıl sonra yazıtın ilk ilmî neşrini RADLOFF (1899) gerçekleştirmiştir. Yazıt, bu neşirden sonra pek çok araştırmacı tarafından yeniden okunup yorumlanmıştır. Makalede, 34. satırdaki (= I, Kuzey 10) nçAYIDms ibaresi üzerinde durulacaktır. Daha önceki öneriler değerlendirilecek ve daha sonra kendi görüşümüz ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

Anahtar Kelimeler: yazıçevrim, ança ayu ıdmış, Tuñukuk yazıtı, yardımcı fiil, ıdmak