Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Yozgat Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar

Serap KARAKILIÇ AKI

Özet: Türkçenin tarihi ve modern lehçeleri bilim adamları tarafından sürekli olarak incelenmekte; çözüme muhtaç problemleri titizlikle değerlendirilmektedir. Ağız araştırmaları da Türk dilinin halen araştırılmaya ve üzerinde çalışılmaya devam edilen önemli alanlarından biridir. Bu çalışmalar dil ve kültür tarihimize ışık tutması yanında mevcut pek çok problemin aydınlatılması konusunda büyük önem taşımaktadır. Bu makalede Yozgat ilinin Şefaatli ilçesi ile bu ilçeye bağlı Arife, Güzelli, İbrahimhacılı, Saatli, Saçlı köylerinden derlenen yerel kelimeler bir araya getirilmiştir. Söz konusu kelimeler Derleme Sözlüğü ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Tespit edilen kelimeler, Derleme Sözlüğü’nde bulunan ve bulunmayanlar şeklinde sınıflandırılmış ve alfabetik sıraya uygun biçimde dizilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Derleme Sözlüğü, Yozgat, Şefaatli, ağız, yerel kelimeler