Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Memlûk-Kıpçak Sahası Kavram Alanı Sözlükleri

Pelin KOCAPINAR

Özet: Türk dilinde kavram ya da kavram alanı sözlükleri; tematik sözlük, adbilimsel sözlük, düzensel sözlük, sistematik sözlük, konusal sözlük gibi çeşitli adlarla anılmaktadır. İslâmiyet’in kabulünden sonra genellikle Arapça ve Farsça kavram alanı sözlüklerinin satır arası Türkçe karşılıklarının yazılmasıyla Türk dilinde bu türün ilk örneklerinin oluşmaya başladığı söylenebilir. Türk sözlükçülüğü açısından önemli çalışmaların yapıldığı sahalardan biri Kıpçak Türkçesi sahasıdır. Memlûkler döneminde, Mısır ve Suriye’de Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla sözlükler yazılmış, bu eserlerde genellikle isimler, belli kavram alanlarına göre sınıflandırılmıştır. Makalede, Memlûk-Kıpçak sahasındaki bu tür sözlükler, kavram alanı sözlükçülüğü açısından değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kavram (alanı) sözlükleri, Memlûk-Kıpçak sahası, tarihî sözlükler, sözlük bilimi