Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Nahit Sırrı Örik’ten Teorik Bir Çalışma: Roman ve Hikâye Hakkındaki Bir Kalem Denemesi

Hasan YÜREK

Özet: Nahit Sırrı Örik, farklı edebi türleri örnekleyen bir yazardır. Aynı zamanda o, edebiyatla ilgili teorik konularda da eserle yazmıştır. Bu eserlerden biri Roman ve Hikâye Hakkında Bir Kalem Denemesi adlı kitaptır. Bu kitap çeşitli tarihlerde yazılmış yazılardan oluşmaktadır. Bu kitaptabaşta roman ve hikâye olmak üzere edebiyatın farklı yönleriyle ilgili fikirler bulunmaktadır. Buradan hareketle, bu çalışmada Örik’in roman ve hikâye ve edebiyatın farklı yönleriyle ilgili görüşleri tasnif edilerek değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Nahit Sırrı Örik, Roman, Hikâye, Eleştiri