Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Şine Usu Yazıtının Türk Dili Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi Üzerine

Erhan AYDIN

Özet: Ötüken Uygurlarından kalan Şine Usu yazıtı, diğer Uygur yazıtları içerisinde en hacimli olandır. 759 veya 760 yılında dikildiği düşünülen yazıt, Tes ve Tariat (Terh) yazıtları gibi Moyan Çor Kağan tarafından yazdırılmış ve diktirilmiştir. Yazıtın, Orta Asya Türk tarihi ve kültürüne ışık tutmasının yanında, özellikle Türk Dili araştırmalarında önemli bir yeri vardır. Kök Türk dönemi yazıtlarında geçmeyen birçok sözcük ve sözcük öbekleri barındıran Şine Usu yazıtı, üzerinde az çalışılmış yazıtlardandır. Bu makalede, yazıtın tarihî ve kültürel önemine değinildikten sonra yazıttaki problemli bazı sözcük ve ibareler üzerinde durulacak ve Türkçenin diğer tarihî dönemleriyle karşılaştırılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Şine Usu Yazıtı, Ötüken Uygur Kağanlığı, Uygurlar, Eski Türkçe