Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Kazan Oğuznamesi Değil Afganistan Afşarları Oğuznamesi

Ahmet B. ERCİLASUN

Özet: Kazan Oğuznamesi olarak bilinen yazmanın ne zaman ve nerede yazıldığı bugüne kadar tespit edilememiştir. Makalede, yazmanın yeri ve zamanı açık bir şekilde tespit edilmiş, Afganistan hükümdarı Timur Şah Dürrânî zamanında, Andhoy’da bulunan Afşarlar arasında yazıldığı ortaya konulmuştur. Bu tespite dayanılarak da yazma, Afganistan Afşarları Oğuznamesi olarak adlandırılmıştır. Makalede, Oğuzname’de bulunan Afşarlarla ilgili iki ana bölüm, Türkiye Türkçesine aktarılmıştır. İlk bölümde Afşarların efsanevi tarihi aydınlanmaktadır. İkinci bölümde ise 16. yüzyıl başından 1790’lara dek Afganistan Afşarlarının sözlü tarihi ortaya çıkmaktadır. Yazmadaki bu sözlü tarihe dayanılarak Afganistan Afşarlarının şeceresi de verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Oğuzname, yazılma tarihi, yazılma yeri, Afganistan Afşarları