Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Tarihî ve Çağdaş Türk Lehçelerinde Yapı ve Anlam Bakımından Sal- Fiili

Nergis BİRAY-Esra Gül KESKİN

Özet: Orhun Türkçesi metinlerinde görülmeyen, kullanımına Eski Uygur Türkçesinde rastlanan, Türkçenin diğer tarihî ve çağdaş lehçelerinde, özellikle Kıpçak, Eski Anadolu ve Çağatay Türkçesi dönemlerinde kullanımı artan sal- fiili, günümüz Türk lehçelerinde geniş bir alanda kullanılmaktadır. Bu bildiride, “sal-”ın Türkçenin ilk yazılı eserleri Orhun Yazıtlarından itibaren her dönemin eserlerinden ve günümüz Türk lehçelerinden alınan örnekleriyle değerlendirilmiş, tespit edilen örnekler yapı ve anlam özellikleri açısından incelenmiş, kısacası sal- fiilinin tarihten bugüne serüveni ele alınmıştır. Tarihî metinlerde çok yaygın olmayan sal- fiilinin farklı yapıları, Çağatay Türkçesi döneminde ve daha sonra çağdaş Türk lehçelerinde gittikçe artmıştır. Bildiride amaçlanan Türkçenin tarihî lehçelerinden bugünkü lehçelere uzanan çizgide sal- fiilinin yapı ve anlam özellikleri ile kullanım sıklığının tespit edilmesidir.

Anahtar Kelimeler: sal- fiili, yapı ve anlam özellikleri, tarihî Türk lehçeleri, çağdaş Türk lehçeleri.