Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Türk-Yunan Mübadelesinin Türk Romanına Yansıması: “Aç Kapıyı Ben Geldim”

Selmin YİĞİT

Özet: Göçler, insanlık tarihi kadar eskidir. Siyasi, sosyal, ekonomik nedenlerle meydana gelen göçler edebiyata da yansımıştır. Çeşitli nedenlerle yapılan göçler içerisinde en ilginç olan göç çeşidi mübadeledir. Arapça “değişme, değiş tokuş” anlamına gelen mübadele nüfusun zorunlu olarak yer değiştirmesidir. 1923 yılında Lozan’daki antlaşmaya ek olarak Mübadele Sözleşmesi de imzalanır. Mübadele Sözleşmesi’ne göre İstanbul dışındaki bütün Ortodokslar Yunanistan’a gidecek, Batı Trakya dışındaki bütün Müslümanlar Türkiye’ye göç edecektir. Mübadeleye tabii kimselerden hiçbiri hükümetlerin izni olmadıkça bir daha geri dönemeyecekti. Sözleşmeyle asırlardır vatan bildikleri memleketlerinin kapıları zorunlu olarak ve geri dönüşü olmayacak bir biçimde mübadillerin yüzüne kapatılıyordu. Mübadeleye tabi tutulan insanların yaşamış oldukları maddi ve manevi kayıplar, mübadele ile yaşadıkları duygusal yıkım, özellikle 1990’dan sonra Türk Edebiyatında sıklıkla işlenmeye başlamıştır. Metin Köse’nin Aç Kapıyı Ben Geldim romanı da mübadele temasını işleyen romanlardandır. Bu çalışmada mübadeleden kısaca bahsedildikten sonra Aç Kapıyı Ben Geldim romanı mübadele bağlamında incelenecektir. Mübadelenin ele alınışı sırasında ön plana çıkan aşk, vatan ve Safranbolu anlatımı üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türk romanı, Mübadele, Lozan, vatan, aşk