Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Şaban Akbaba'nın Romanlarında Öğretmen İmgesi

Gülizar İNCE USTAOĞLU

Özet: Bu makalede Şaban Akbaba’nın romanlarında yer alan öğretmen imgesi üzerinde durulmuştur. Romanlarda zor koşullarda görevlerini sürdüren fedakâr öğretmenler vasıtasıyla bir öğretmenin toplumu yönlendirmedeki etkileri gösterilmeye çalışılmıştır. Böylece öğretmen öğrenci ilişkisinde öğretmenin toplum içindeki mücadelesi, sosyal hayata katkısı, kültürün taşıyıcısı olduğu, bilgi aktarımı gibi önemli pek çok etkenin yanında güler yüz, insaniyet, fedakârlık vb. özelliklerin de olması gerektiği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Şaban Akbaba, Romanlar, Öğretmen