Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocukların Eğitiminde Ülke Politikaları ve Eğitim Uygulamaları

Vicdan Cevher KILIÇ

Özet: Üstün zekâlı ve üstün yetenekli bireyler özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerdir. Dünyada üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin özel eğitime ihtiyaç duyduğu görüşü değişik tarihlerde kabul edilerek kamu politikalarında yer almıştır. Ülkelerde üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin eğitimi konusunda farklı farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden en önemlisi hızlandırma yöntemidir. Örneğin, hızlandırma yöntemiyle öğrencilerin ortaöğretime devam ederken üniversiteden de eğitim almaları sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra üstün zekâlı ve yetenekliler için ayrı bir sınıf ve müfredatla eğitim uygulamasına da yer verilmektedir. Bu yöntemlerin yanında üstün zekâlı ve yetenekli bireyler için zenginleştirme yöntemi de kullanılmaktadır. Çalışmada İngiltere, Almanya, İsrail, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Yeni Zelanda’da üstün zekâlı ve yeteneklilere yönelik oluşturulan eğitim politikaları incelenmiştir. İnceleme sonucunda üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin eğitimi hususunda farklı kamusal politikalar oluşturulduğu ve farklı eğitim uygulamalarının kullanıldığı sonucuna varılmıştır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde üniversite kampüslerinde üstün zekâlı ve yetenekliler için okullar varken, İngiltere’de üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin gidebilecekleri özel bir okul bulunmamaktadır. Almanya’da kaynaştırıcı ve bütünleştirici eğitim ile özel sınıf uygulaması gibi yöntemler kullanılmaktadır. Finlandiya üstün zekâlı ve yeteneklilerin eğitimi konusunda yetersiz kalmakla eleştirilirken İsrail’de devlet bu eğitime özel önem ve destek vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Üstün ve özel yetenek, ülke, eğitim, kamu politikası