Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Türk Atasözü Yazıcılığına Yerel Katkılar: Diyarbakır Örneği

Oğuzhan DURMUŞ

Özet: Atasözlerini ortaya çıkışı, yayılımı, anlam özellikleri ve değişiklikleri vb yönleriyle ele alıp inceleyen disipline paremiyoloji ya da daha uygun bir adlandırma ile atasözü bilimi (İng. paremiology) denmektedir. Geniş anlamıyla atasözlerinin derlenerek kayıt altına alınması ise atasözü yazımı / atasözü yazıcılığı (İng. paremiography) adıyla bir bilimsel uğraş alanı olan atasözü bilimi çerçevesi içerisinde değerlendirilmektedir. Bu araştırmada, Türk atasözü bilimi çerçevesinde yerel atasözü yazıcılığı kavramı Türk halk kültürünün önemli bir merkezi durumunda olan Diyarbakır ili örneğinde ele alınarak incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Atasözü bilimi, atasözü yazıcılığı, Diyarbakır, atasözü