Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Kumuk Atasözlerinde Akıl ve Bilimin Önemi Üzerine

Emine SOMAK

Özet: Kumuklar, Dağıstan’da yaşayan bir Türk topluluğudur. Diğer Türk topluluklarında olduğu gibi Kumuk Türklerinin de hem yazılı hem sözlü edebiyatı oldukça zengindir. Kumukların sözlü edebiyatında topluma mal olmuş, uzun yılların deneyimleriyle kalıplaşmış olan atasözleri geniş bir yer tutar. Kumuk atasözleri anlamları bakımından tasnif edildiğinde, akıl-bilgi ve bilim kavramlarıyla ilgili çok sayıda atasözünün varlığı göze çarpmaktadır. Bu makalede Kumuk atasözlerinde akıl ve bilime verilen önem incelenmiştir. Genellikle akıl ve bilgiyle ilgili olumlu yorumlar yapılmış, sadece birkaç örnekte olumsuz yargılar bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kumuk Türkçesi, atasözü, akıl, bilim