Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Batı Türklerinin Masallarında Evlenme İsteğinin Göstergesi Elçi ya da Dünürcü Taşı

Kadriye TÜRKAN

Özet: Evlenme, ailenin toplumsal yapının temelini teşkil etmesi açısından evrensel bir karaktere sahiptir. İnsan hayatının geçiş dönemlerinden biri olarak da pek çok ritüel bünyesinde taşımaktadır. Bu çerçevede dünür gitmek ya da dünürcülük toplumda önemli bir yere sahip olan evliliğe ön ayak olan fonksiyonu ile kolektif yaratmalar arasında öne çıkan masal, halk hikâyesi gibi türlere farklı şekillerden yansımaktadır. Halk anlatılarında ve dolayısıyla masallarda dünür gitmek bazen göstergesel bir biçimde elçi veya dünürcü taşı denilen bir taş aracılığı ile üstüne oturularak istek karşı tarafa doğrudan iletilmektedir. Çalışmada, Oğuz grubu içerisinde değerlendirilen Türk coğrafyasından derlenen masallarda evlilik isteğinin iletilmesi açısından dünürcü taşı incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Masal, evlilik, dünür, elçi taşı, dünürcü taşı