Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Türkiyem Şiirinin/ Şarkısının Fikrî Temelleri ve Öğretmen Algısı

İsmet ÇETİN-Emin BAŞ

Özet: Bu çalışmada, bestesi Mustafa Yıldızdoğan’a ait olan, Dilaver Cebeci’nin “Türkiyem” şiirinin toplumdaki yansımasının ne olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada öncelikle şiirin oluştuğu düşüncenin gelişim evreleri, şairin fikri yapısı, şiirin düşünsel ve sanatsal zemini ortaya konmaya çalışılmıştır. Bestelendikten sonra uzunca yıllar toplumun birçok kesimi tarafından kabul görmesinin sebepleri irdelenmiştir. 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen olaylarda bir kez daha gündeme gelen şarkının farklı sendikaya üye öğretmenler tarafından nasıl algılandığı belirlenmiştir. Bu çalışmada önce şiir ve şarkıya dair teorik bilgiler ortaya konmuş daha sonra ise bireysel görüşmelerden elde edilen veriler analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dilaver Cebeci, Türkiyem, Türkçülük, Şiir, Şarkı