Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Oğuz Atay’ın “Korkuyu Beklerken” Adlı Anlatısındaki Otobiyografik Yansımalar Vasıtasıyla Asperger Sendromunu Tanımaya Çalışmak

Şerefnur ATİK

Özet: Oğuz Atay, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının en önemli yazarlarından biridir. Hikâyelerinin derlenmiş olduğu Korkuyu Beklerken isimli kitabı ilk olarak 1975’te yayımlanmıştır. Bu derlemenin en uzun hikâyesi, kitaba da ismini vermiş olan Korkuyu Beklerken isimli anlatıdır. Anlatı isimsiz ana kahramanın ağzından, birinci şahıs anlatıcı ile yazılmıştır. Kahraman, sosyal hayatta silik bir kişiliğe sahiptir ve takıntıları olan bir insandır. Metinde kahramanın, gizli bir mezhepten gelen anlaşılmaz bir dilde yazılmış bir mektup almasının ardından, kendisini eve kapattığı birkaç haftalık süreç anlatılır. Bu makalede Oğuz Atay’ın hayatından eserlerine düşen otobiyografik yansımalar ve asperger sendromunun anlatı kahramanı üzerinde görülen etkileri üzerinden gidilerek, adı geçen sendrom anlaşılmaya ve anlatılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: “Korkuyu Beklerken”, otizm, asperger sendromu, otobiyografik yansıma